Tjänster och utbildningar

I sammanhang där psykologiska test används, följer både Profil Schager & Co AB och Marine Profile AB de av International Test Commission (ITC) utgivna riktlinjerna för testanvändning såväl som det Svenska lagförslaget om Integritet i Arbetslivet SOU 2002:18.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com