Om Profil Schager

Profil AB grundades 1982. De flesta av våra konsulter är psykologer och vi arbetar med att utveckla chefer, medarbetare och organisationer. Vi använder det vi har lärt oss sedan 30 år och det är en hel del om ledarskap, grupper, organisationer och attityder. Sådant som har med människor att göra.

Vårt mål är att vara ett av de kvalitativt ledande svenska konsultbolagen. Därför vänder vi oss också till de mest krävande uppdragsgivarna.

Det är utvecklande för oss att hjälpa andra att lyckas, vare sig det gäller coachning av ledare, urval eller med att hjälpa en organisation i ett förändringsarbete.

Profil AB arbetar huvudsakligen med svenska företag och deras dotterbolag i utlandet.

Tillsammans med vårt systerbolag, Marine Profile, är vi världsledande på urval och säkerhetsbedömning av sjöbefäl och vi arbetar med rederier inom handelssjöfart, passagerar- och kryssningsindustrin i Europa, Amerika och Asien.
Sedan 1982
Experter på ledarskap,
grupper och attityder.


Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com