Masterline

Masterline är ett intervju- och bedömningshjälpmedel vid anställningar. Under en anställningsintervju skall man på kort tid lära känna väsentliga sidor hos en person som man kanske aldrig tidigare har mött. Efteråt skall man kunna formulera sin bedömning i konkreta och beskrivande ord.

För att åstadkomma detta krävs ett bra hjälpmedel och en god intervjumetodik. Masterline är utvecklat av psykologer som själva dagligen använder metoden. Det är ett väl beprövat hjälpmedel som ger stöd åt intervjuerna och struktur åt bedömningarna.

Masterline reducerar inte en människa till ett fåtal mätbara variabler som många enklare test gör. Med Masterline får du en bättre personlig kontakt som ökar din förståelse och ger dig både bredd och djup i dina bedömningar.

Ditt företag kan abonnera på Masterline. Du får då utbildning och tillgång till metoden samt professionell handledning när du behöver.

Masterline hjälper dig till exempel med att förstå en annan människas värderingar, prioriteringar och anpassning i livet. Du får också information om hur strukturerad, engagerad, motiverad och aktiv en person är och hur villig personen är att satsa i ett nytt arbete.

Masterline är självinstruerande och tar en timma att göra. De främsta användningsområdena är vid rekrytering och personliga utvecklingsinsatser.

Masterline finns för närvarande på följande språk; svenska, engelska, danska, norska, tyska, polska, ryska, italienska, kinesiska och vietnamesiska.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com