Coaching av ledningsgrupper

2010-08-06

Även en ledningsgrupp kan behöva en coach som hjälper den att utvecklas. Vi följer ledningsgruppens arbete på plats och coachar chefen och utvalda nyckelpersoner individuellt.


En ledningsgrupp, oavsett organisatorisk nivå, måste kunna arbeta tillsammans och lösa svåra uppgifter effektivt. Gruppen kan ha mer eller mindre erfaren ledare, den kan vara nybildad eller etablerad, den kan ha vana och erfarna medlemmar eller nyare, medlemmarna kan ha olika kompetenser, målsättningar, ambitioner och roller.

Oavsett detta kan en ledningsgrupp dra nytta av en gemensam coach för att skärpa fokus, för att öka energierna, för att effektivisera kommunikationen, mötestekniken och beslutsprocesserna.

Coachen är engagerad i ledningsgruppen under en begränsad tid och deltar i gruppens möten, samtidigt som chefen och utvalda nyckelpersoner coachas individuellt i sina roller.
För mera information om coaching av ledningsgrupper, kontakta:

Anders Schager
Profil AB
035-104 380
Email: anders.schager@profilschager.comProfil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com